Fondens historie

Sparekassen Danmark Fonden Thy er et resultat af sammenlæg­ningen af Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond og Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond. Sammenlægningen fandt sted den 1. januar 2022.

De to fonde udspringer henholdsvis fra Hvidbjerg-Ørum Sparekasse og Snedsted-Nørhå Sparekasse, der begge har eksisteret som selvstændige pengeinstitutter i cirka 100 år. De to sparekasser blev fusioneret i 2005 og blev i den forbindelse en del af Sparekassen Limfjorden. I 2012 blev Sparekassen Limfjorden så sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel, der efter fusionen med Jutlander Bank A/S i 2021 er blevet til Sparekassen Danmark.

Begge fonde har derfor en historisk og nær tilknytning til Sparekassen Danmark, da de begge er blevet etableret i forbindelse med tidligere sammenlægninger. Den nye sammenlagte fond vil derfor have placeret en væsentlig del af sin bundne kapital i garantbeviser i Sparekassen Danmark.

Fondens bundne kapital udgør 15 millioner kroner.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål fortrinsvist inden for Hvidbjerg-Ørum Sparekasses og Snedsted-Nørhå Sparekasses tidligere virkeområder.