Ansøg fonden

Retningslinjer

 1. Fondens formål er at yde støtte til almen­nyttige eller velgørende for­mål fortrins­vist inden for Hvidbjerg-Ørum Sparekasses og Snedsted-Nørhå Sparekasses tidligere virkeområder.
 2. Som hovedregel ydes der kun støtte til for­mål, som har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.
 3. Derudover kan der ydes økonomisk støtte til:
  • kulturelle aktiviteter
  • aktiviteter for børn og unge, herunder uddannelsesrejser for unge
  • udsmykninger eller andre forskønnende tiltag.
 4. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger.
 5. Fonden yder ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver.
 6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse formål.
 7. Fonden indgår gerne i samarbejder med andre fonde om større projekter.
 8. Aktiviteter, der har fundet sted, kan normalt ikke opnå støtte.
 9. Fonden holder normalt bestyrelsesmøde en gang årligt i marts/april måned, hvor det be­sluttes, hvilke ansøgere der gives støtte til.
 10. Ansøgninger skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts for at blive be­handlet på det kommende møde.
  Udbetaling af legat eller tilskud skal være afhentet/indfriet senest den 30. december i det år, hvor bevillingen er givet. Ellers bort­falder den.
 11. Du starter med at indtaste dit postnummer. Hvis fonden dækker i dit område, klikker du videre til vores digitale ansøgningssystem.. 

Indtast dit postnummer for at fortsætte med ansøgningen


Fonden vil gerne sikre, at din ansøgning og gode arbejde ikke er spildt. Indtast postnummer for det område ansøgningen vedrører i feltet nedenfor for at se, om fonden uddeler i området.

navigate_next